Międzyrzecz

Międzyrzecz miasto we wschodniej części województwa lubuskiego.

Położone u zbiegu Obry i Paklicy, w północnej części Bruzdy Zbąszyńskiej.
20,2 tys. mieszkańców (1998).

Historia: rozwój osadnictwa na terenie obecnego Międzyrzecza już w okresie rzymskim. Wymieniony w kronice Thietmara jako gród w 1005. W XII i XIII w. ważny gród obronny przy granicy z Niemcami. Prawa miejskie przed 1256. Na przełomie XIII i XIV w. opanowany przez Brandenburgię, do której należał do 1329. Za panowania Zygmunta III Wazy Międzyrzecz stał się znanym ośrodkiem przemysłu sukienniczego, eksportując swoje wyroby aż do Chin. Od 1793 w zaborze pruskim, w latach 1807-1815 wszedł w skład Księstwa Warszawskiego, następnie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po I wojnie światowej (1919) przyłączony do Niemiec. Podczas okupacji hitlerowskiej istniał w Międzyrzeczu obóz pracy przymusowej dla ludności polskiej z rejonu Wielkopolski. Bardzo zniszczony podczas II wojny światowej.

Atrakcje turystyczne
ruiny zamku królewskiego z połowy XIV w., ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego,
rezydencja starostów międzyrzeckich z 1719 (od 1947 siedziba muzeum regionalnego - działy: archeologiczny, historyczny i sztuki),
oficyna dworska z początku XVIII w. (od 1947 siedziba muzeum regionalnego - dział rzemiosła artystycznego i kultury ludowej),
karczma dworska z XVIII w.-XIX w.,
dom bramny odbudowany w 1975, na wzór XVIII-wiecznego budynku, zniszczonego przez wojska radzieckie w 1945,
folwark zamkowy na skarpie na prawym brzegu Obry z początku XIX w.,
park wokół zespołu zamkowo-muzealnego, wraz z fosą okołozamkową i starorzeczem Paklicy,
ratusz z 1581, wielokrotnie przebudowywany, od 1813 w kształcie obecnym,
gotycki kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z XIV w.-XVI w.,
fragmenty XVIII-wiecznego kolegium jezuickiego,
synagoga klasycystyczna z 1824,
późnoklasycystyczny kościół parafialny pw. Św. Wojciecha z 1834,
zespół szpitalny wraz z parkiem w Międzyrzeczu-Obrzycach z lat 1901-1904,
Międzyrzecki Rejon Umocniony (M.R.U.) - system podziemnych fortyfikacji militarnych z lat 1934-1936,
spływy kajakowe rzekami Obrą (zwłaszcza na odcinku Święty Wojciech-Gorzyca-Zalew Bledzewski) i Paklicą.

Miedzyrzecz01
Miedzyrzecz02
Miedzyrzecz03
Miedzyrzecz04
Miedzyrzecz05
Miedzyrzecz06